SlovenskySlovensky EnglishEnglish
 

Decoration Michal Kriško

Ako prekladateľ a tlmočník viem, že originál textu alebo ústnej výpovede sa často líši od jeho prekladu, prípadne tlmočeného textu. Pri svojej práci sa ako právnik – lingvista (prekladateľ a tlmočník) snažím preniesť informácie a následne sprostredkovať komunikáciu čo najvernejším spôsobom. Využívam tak vzdelanie získané počas študií na zahraničných univerzitách.

Decoration Tlmočenie:

súdne

konferenčné
(konsekutívne, simultánne)

Tlmočník

Decoration Preklady:

úradné (to znamená súdne, úradne overené preklady s pečiatkou) (napr. vysvedčenia, rodné listy, sobášne listy, výpisy z registra trestov a odhlásenia automobilov atď.)

klasické (odborné texty, beletria)

Prekladateľ

Decoration Výhody

kombinácia odborných a jazykových vedomostí, právnické vzdelanie, pečiatka súdneho prekladateľa a tlmočníka, diplom konferenčného tlmočníka, rýchlosť, flexibilita

Kontakt: Michal Kriško, tel.: (+421) 0911 222 540, fax: (+421) 654 20 477, e-mail: office@tlmocnik-prekladatel.sk, michal.krisko@zoznam.sk