SlovenskySlovensky EnglishEnglish
 

Decoration Osobný profil

Gymnázium sv. Uršule v Bratislave (zameranie cudzie jazyky)
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
postgraduálne štúdium EUTISC – Experto Universitario en Traducción e Interpretación para los Servicios Comunitarios (Univerzitný expert v prekladateľstve a tlmočníctve pre oblasť verejnej správy) (anglický, francúzsky, španielsky jazyk),
Filozofická fakulta Universidad de la Laguna, Tenerife, Španielsko
postgraduálne štúdium – európske konferenčné tlmočenie (španielsky, francúzsky, anglický, portugalský a slovenský jazyk),
Filozofická fakulta Universidade de Lisboa, Portugalsko
stáž konferenčného tlmočníka na Súdnom dvore ES, Luxemburg

Kontakt: Michal Kriško, tel.: (+421) 0911 222 540, fax: (+421) 654 20 477, e-mail: office@tlmocnik-prekladatel.sk, michal.krisko@zoznam.sk